(8 – 16 VII)

Dzień pierwszy nowenny – 8 lipca

MARYJA NASZĄ MATKĄ

Popatrzmy dziś na nasze ziemskie matki – te wspaniałe, niezwykłe, ale także i te, którym z różnych powodów trudno przyjąć to powołanie. Obejmijmy je naszą modlitwą i zawierzmy Matce Najświętszej, pełnej miłości, która jest Matką nas wszystkich, Rodzicielką naszą dla Chrystusa. Od matki ziemskiej ku Matce niebieskiej…

Maryjo, pragnę obrać sobie Ciebie za Matkę mego serca, za Matkę mego życia wewnętrznego. Matko moja, postanawiam upodabniać się do Ciebie i być świadkiem Twoich cnót w dzisiejszym świecie.

Maryjo, polecam Tobie wszystkie Twoje dzieci, szczególnie matki, pozwól nam naśladować Twoje cnoty, o łaskawa, o litościwa, o słodka, Panno Maryjo!

Każdego dnia nowenny:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Święta Dziewico Maryjo, ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem – jak Ty.
Tak Jak Ty chcę czuwać, słuchać, przyjmować.
Wskaż mi drogę do wewnętrznej ciszy, gdzie będę mógł chwalić i radować Boga tak jak Ty.
Święta Matko Boga, pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno.

Dzień drugi nowenny – 9 lipca

MARYJA NASZĄ PRZEWODNICZKĄ

Jak bardzo brakuje nam dziś przewodników po trudnych drogach ludzkiego życia. Potrzeba nam znaków miłości. Ale też jakże nie szanujemy tych, którzy nimi są. Tylko gdy odnajdziemy miłość Chrystusa, Jego mocą odrodzą się nasze rodziny, nasze relacje z najbliższymi. Maryjo, moja Gwiazdo Przewodnia, oświecaj swą jasnością ciemne chwile naszego życia. Spraw też, abym był (-a) choć nikłym płomieniem, pomagającym odnaleźć Twoje światło moim bliźnim.

Maryjo, szczególnie polecam Ci wszystkich rodziców, dziadków, rodziców chrzestnych i opiekunów, a także najbliższych członków mojej rodziny, mieszkańców mojego domu, moich przyjaciół.

Dzień trzeci nowenny – 10 lipca

MARYJA WZOREM WIARY

Życie człowieka w rodzinie to bój między bobrem i złem. To walka z wielkimi przeciwnościami. Próba ucieczki od obowiązków, próba rezygnacji, łatwizny… Tak trudno w owej walce zaufać Panu Bogu.

Maryjo, Ty jesteś moim najwyższym wzorem. Jesteś Matką zawierzenia. Spraw, by Chrystus stale wzrastał w moim sercu, bym umiał (-a) całkowicie zawierzyć Bogu jak Ty. Matko zawierzenia, umocnij moją wiarę.

Maryjo, proszę Cię, wspomóż zmagającym się z różnymi pokusami, nałogami i grzechami wśród naszych rodzin. Niech Ci zawierzą, niech nie upadną. Natomiast ci, którzy upadli, niech powrócą i już nie żyją w grzechu.

Dzień czwarty nowenny – 11 lipca

MARYJA NASZĄ ORĘDOWNICZKĄ

Widzimy, jak potrzeba rodzin, które byłyby oazami miłości, jedności, wzajemnego zrozumienia, słuchania siebie nawzajem i zauważania potrzeb drugiego człowieka. By każdy dom był miejscem nabierania mocy dobra, aby nieść je światu, byśmy byli wolni od obojętności.

Maryjo, z każdym dniem pragnę modlić się do Ciebie z coraz to większą ufnością: „przeto, Orędowniczko moja, one miłosierne oczy swoje ku mnie zwróć”. Wyproś dla mnie u Twojego Syna miłość prawdziwą. Naucz mnie pomagać, na Twój wzór, moim bliźnim.

Maryjo, Matko nasza, proszę Cię, abyś czuwała nad naszymi rodzinami, orędowała za nami u swego Syna. Wyjednaj nam u Niego łaskę takiej miłości, jaką On nas ukochał, by odradzał nas ku ofiarowaniu swego życia dla innych. Dopomagaj nam być z dnia na dzień pokorniejszymi, bardziej czystymi, bardziej uczynnymi wobec bliźnich.

Dzień piąty nowenny – 12 lipca

MARYJA POŚREDNICZKĄ WSZELKICH ŁASK

Spójrzmy na rodziny dotknięte cierpieniem, chorobą, trudnymi doświadczeniami losowymi… Pragnijmy je objąć modlitwą, zwłaszcza wtedy, kiedy brak im już sił, by się modlić. Zechciejmy podjąć za nich ten trud i prośmy Boga, by w cierpieniu, w krzyżu odkryli Jego uzdrawiającą miłość.

Maryjo, Pośredniczko wszelkich łask, mam wielką ufność w Twoją pomoc i pośrednictwo. Proszę Cię zatem, do Syna Twego mnie prowadź.

Maryjo, Pośredniczko wszelkich łask, Uzdrowienie chorych, wspomagaj chorych, cierpiących i opuszczonych. Bądź dla nich pociechą i ulgą. Wypraszaj u Jezusa dla nich wszystkich łaskę, by nie zwątpili w Bożą miłość.

Dzień szósty nowenny – 13 lipca

MARYJA BRAMĄ NIEBIOS

Nasze myśli biegną ku tym, których już dziś nie ma wśród nas. Zakończyli swe ziemskie pielgrzymowanie. Wiemy, że aby mogli radować się niebem, wiecznym szczęściem, możemy im pomóc tylko modlitwą i ofiarą, zadośćuczynić za ich słabości i grzechy.

Maryjo, Bramo Niebios, proszę Cię, bądź dla mnie bramą do domu Ojca i wprowadź mnie do mieszkania wieczności. Wejrzyj litościwie na uciski duszy mojej.

Maryjo, powierzam Ci również moich bliskich. Bądź nam obronną tarczą przeciw zakusom szatana, wskaż ścieżkę szczerej pokuty i przygotuj do śmierci z tęsknoty ku Bogu. Wprowadź nas, również wszystkich teraz konających, do wiecznego odpocznienia w samym Bogu, a także wstawiaj się za tymi, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba.

Dzień siódmy nowenny – 14 lipca

MARYJA NIEWIASTĄ NADZIEI

Doświadczamy obecnie, jak beznadziejność ogarnia rzeczywistość życia wielu ludzi. Brak wizji przyszłości, brak perspektyw. Potrzeba bardzo ludzi nadziei, tych, którzy pokażą swoim życiem sens ofiary, rezygnacji z siebie, wyrzeczenia, sens miłości, która buduje prawdziwe szczęście rodziny. Potrzeba ludzi wbrew nadziei, opartych na Jezusie Chrystusie.

Maryjo, Matko nadziei, wyproś dla naszych rodzin życie pełne nadziei wbrew nadziei. By z pomocą Twojego Syna umiały odkrywać sens życia, zwłaszcza gdy go tracą w trudnych sytuacjach. Naucz je dawać siebie innym, by żyli pełnią życia, zadowoleni i radośni.

Maryjo, wyproś dla nas u Chrystusa siły do dawania świadectwa nadziei pełnej miłości, która wszystko zwycięża.

Dzień ósmy nowenny – 15 lipca

MARYJA ZŁĄCZONA NIEROZERWALNIE Z SYNEM

Jedność, zgoda, zrozumienie – jak bardzo tego brak w naszej rodzinnej codzienności. Brak zaufania, czasem wzajemna wrogość, niechęć do przebaczania. Potrzeba w naszych sercach miłości Jezusa Chrystusa. Miłości, która wszystko zwycięża, która na nowo połączy nić jedności i miłości naszych rodzin.

Maryjo, Matko Boża, pragnę przede wszystkim ukochać Jezusa, tak jak Ty Go kochałaś i kochasz. Spraw to, aby Jezus był wszystkim w moim życiu, jak był On wszystkim w Twoim. Bym mając Go w sercu, był zdolny do miłości i jedności z innymi ludźmi.

Maryjo, naucz nas szukać mocy w Twojej jedności z Jezusem. Wasza jedność to siła, która dała moc zwycięstwu nad śmiercią, dała zmartwychwstania. W jedności jest siła do przezwyciężenia każdego zła, dająca radość życia.

Dzień dziewiąty nowenny – 16 lipca

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH SĄ MARYJNI

Maryjo, Matko Najświętsza, przez przynależność do Stowarzyszenia pozwoliłaś mi wielbić Ciebie na wzór Twoich synów – marianów. Wejrzyj łaskawie także na tych, którzy na całym świecie – choć ich nie znam – czczą Ciebie jako Niepokalaną lub przez znak szkaplerza są moimi braćmi.

Maryjo, daj mi siły służyć Tobie na chwałę Chrystusa i Kościoła. Kieruj mną, bym właściwie i wiernie oddawał (-a) Tobie cześć, bym przez Ciebie służył (-a) mojemu Panu i Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi, Twojemu Synowi.

„W duchowości szkaplerznej istnieje bardzo mocny i głęboko zakorzeniony pierwiastek chrystocentryczno-maryjny: iść za Chrystusem, naśladując Maryję!

Duchowość ta ma swój widzialny znak w szkaplerzu, który ja noszę od dawna. Pozostałem szkaplerzowi wierny i jest on moją siłą. Dzień święta Matki Bożej Szkaplerznej jest mi bardzo drogi”. Jan Paweł II

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.