Na rozpoczęcie nabożeństwa można zaśpiewać „Po górach, dolinach” lub inną pieśń do Matki Bożej.

Modlitwa wstępna

Módlmy się:
Niepokalana Dziewico z Lourdes, gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp, aby oddać Ci cześć. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół przez wieki. Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, ponieważ jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam Jego łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Amen. 

Prośby

Zanośmy zatem nasze błagania do Boga Ojca wszechmogącego przez pośrednictwo Niepokalanej Matki Syna Jego, Jezusa Chrystusa:

Ojcze, Twój Syn mocą swojego odkupienia zachował swoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu, – zachowaj nas od skażenia grzechem.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Boże nasz, Ty sprawiłeś, że Najświętsza Panna stała się godnym mieszkaniem dla Twojego Syna i przybytkiem Ducha Świętego, – daj, abyśmy zawsze byli świątynią Twojego Ducha.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Boże wszechmogący, dozwól nam naśladować Niepokalaną Dziewicę, jaśniejącą cnotami, – niechaj Jej lśniąco biała szata budzi w nas pragnienie pielęgnowania szaty łaski uświęcającej.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Ty nam dałeś Niepokalaną Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym, -wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

 Zjednocz Kościół w swej miłości, – niech wierni trwają jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Niepokalaną Matką Jezusa.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Ty ukoronowałeś Maryję na Królową nieba, spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim Królestwie razem ze Świętymi.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Można dodać jeszcze szczegółowe prośby (nieraz podawane przez wiernych na kartkach) oraz podziękowania za otrzymane łaski, jak to zwykle ma miejsce podczas nowenny.

 

Modlitwa końcowa na poszczególne dni lub do wyboru:

Dzień I

Wszechmogący wieczny Boże, przez Najświętszą Maryję Pannę, Lourdes stało się znanym miejscem Twojej szczególnej łaskawości, dlatego w Jej niepokalane ręce składamy swoje prośby, abyś je łaskawie przyjąć raczył. Amen.

Dzień II

Miłosierny Boże, przyjmij nasze prośby i odpuść nam winy, aby szata naszej duszy zajaśniała nowym blaskiem na podobieństwo lśniąco białej szaty Niepokalanej z Lourdes. Amen.

Dzień III

Boże nieskończenie święty, przyjmij nasze błagania i spraw, aby błękitny pas Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, symbol Jej dostojeństwa, był dla nas zachętą do pielęgnowania godności dzieci Bożych. Amen.

Dzień IV

Boże, żółta róża, symbol dziewictwa, wieczności i duchowej radości, znajdująca się na sto-pach Najświętszej Dziewicy z Lourdes, z Twojej woli poucza nas, byśmy u Ciebie zawsze szukali ratunku i z radością podążali do wiecznej ojczyzny. Amen.

Dzień V

Boże, widok różańca w rękach Niepokalanej Dziewicy z Lourdes stał się dla świętej Bernadety jakby nakazem do odmawiania różańca, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem modlitwą różańcową wypraszali Twoją łaskawość i nawrócenie dla grzeszników. Amen.

Dzień VI

Wszechmogący Boże, źródło lurdeńskie ukazane przez Niepokalaną Matkę Twojego Syna stało się miejscem szczególnego wysławiania Twojego nieskończonego miłosierdzia; przyjmij również nasze błagania, abyśmy nigdy nie przestawali Cię wielbić. Amen.

Dzień VII

Boże wszechmogący, posłuszne obmycie się świętej Bernadety w źródle lurdeńskim, z polecenia Niepokalanej Pani, niech dla nas będzie zachętą do posłuszeństwa Twoim przykazaniom. Amen.

Dzień VIII

Boże, Ty w Lourdes za pośrednictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna wzywasz lud chrześcijański do pokuty, spraw abyśmy przez dobrowolną pokutę cieszyli się Twoją łaskawością i otrzymali Twoje przebaczenie. Amen.

Dzień IX

Dom Twój, Panie, zbudowany w Lourdes z polecenia Niepokalanej Dziewicy, stał się miejscem Twojej chwały, łaskawości i miłosierdzia, a także chwały naszej Niepokalanej Orędowniczki, spraw, abyśmy posłuszni Twoim wezwaniom prowadzili święte życie i osiągnęli szczęście wieczne. Amen.

Można zaśpiewać 3 razy:

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Na zakończenie można odprawić krótkie nabożeństwo eucharystyczne: wystawienie Najświętszego Sakramentu, chwila adoracji (np. Niech będzie Bóg uwielbiony) i błogosławieństwo. Na zakończenie można odśpiewać wspólnie pieśń do Najświętszej Maryi Panny. 

1 komentuj
  1. Czcicielka
    Czcicielka says:

    Matka Boża z Lourdes wysłuchała mojej modlitwy i uzdrawia moich rodziców z nałogu alkoholowego. Dziękuję Matko Boża i proszę Cię o dalszą opiekę i wstawiennictwo o uzdrowienie mojej rodziny.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.