MODLITWA WSTĘPNA

Boże, Opatrzność Twoja oznacza dla nas zrządzenia, przez które z miłością i mądrością prowadzisz stworzenia do ich ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć. Ty Jesteś niezależnym Władcą swego zamysłu. W jego realizacji posługujesz się również współudziałem stworzeń. Jednocześnie dajesz swoim stworzeniom prawo do samodzielnego działania, będącego źródłem wielkiego szczęścia. 

MODLITWY NA DNI NOWENNY

Dzień pierwszy

MÓDLMY SIĘ: Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko co nam szkodzi i udzielił wszystkiego co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Dzień drugi

MÓDLMY SIĘ: Nie wiem wcale co mnie czeka dzisiaj, Boże mój! Tyle tylko wiem, że nic mnie nie spotka, czego byś Ty wpierw nie przewidział, nie dopuścił, lub nie nakazał od wieków; to jedno też uspokaja mnie na duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Dzień trzeci

MÓDLMY SIĘ: Boże, uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło swoje z jak największą  pokorą,   przed  obliczem Twoim. Wielbię dobroć i miłość Twoją ku mnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Dzień czwarty

MÓDLMY SIĘ: Boże, wszystkiego pragnę wszystko przyjmę, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli i w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała…

Dzień piąty

MÓDLMY SIĘ: Jezu, proszę Cię w imię Twoje i przez Twoją ofiarę krzyżową o cierpliwość w przykrościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże miłosierny, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…

Dzień szósty

MÓDLMY SIĘ: Przedwieczny Boże, który nie gardzisz naszą małością imasz nad nami otwarte oczy swej Opatrzności, prosimy – użycz nam tej łaski, abyśmy wszyscy mogli dojść do chwały Twego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże Miłosierny, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…

Dzień siódmy

MÓDLMY SIĘ: Boże wszechmogący i wieczny. Spraw, abyśmy powodowani Twoją Świętą Opatrznością przez przemijające koleje życia doczesnego mogli dojść do niezmiernych dóbr wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmocny, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…

Dzień ósmy

MÓDLMY SIĘ: Jezu, proszę Cię w imię Twoje i przez nieskończone zasługi o łaskę cierpliwości w przykrościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże Ojcze wszechmogący, który nigdy się nie mylisz w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty

MÓDLMY SIĘ: Przedwieczny Boże, który nie gardzisz naszą małością i zawsze spoglądasz na nas otwartymi oczami swej Opatrzności, prosimy Cię o łaskę Twojej Świętej Opatrzności, abyśmy przez przemijające koleje życia doczesnego mogli dojść do nie-zmierzonych dóbr wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.

W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej poddajemy.

MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, proszę Cię w imię Twoje cierpliwość w przykrościach moich o całkowite posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.