Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, … módl się za nami (albo: za mnie).

Święty Michale,
Święty Gabrielu,
Święty Rafale,
Święci Aniołowie Stróżowie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty Piotrze,
Święty Pawle,
Święty Janie,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święta Mario Magdaleno,
Od zła wszelkiego wybaw nas (albo: mnie, Panie).
Od każdego grzechu
Od sideł szatańskich
Od śmierci wiecznej
Chryste, usłysz nas albo: mnie.
Chryste, wysłuchaj nas albo: mnie.