Jezu, Synu Boga żywego, … zmiłuj się nade mną.
Jezu, Obrazie Ojca,
Jezu, odwieczna Mądrości,
Jezu, Odblasku wiecznego światła,
Jezu, Słowo życia,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, Boże i człowiecze,
Jezu, Najwyższy Kapłanie,
Jezu, Zwiastunie królestwa Bożego,
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,
Jezu, Chlebie życia,
Jezu, prawdziwy Krzewie winny,
Jezu, Bracie ubogich,
Jezu, Przyjacielu grzeszników,
Jezu, Lekarzu ciała i duszy,
Jezu, Wybawienie uciśnionych,
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych,
Jezu, który na ten świat przyszedłeś,
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła,
Jezu, który zawisłeś na krzyżu,
Jezu, który za nas śmierć przyjąłeś,
Jezu, który spoczywałeś w grobie,
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani,
Jezu, który powstałeś z martwych,
Jezu, który do nieba wstąpiłeś,
Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca,
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Przez Twoje Wcielenie , … wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje Narodzenie
Przez chrzest i post Twój święty
Przez Krzyż i Mękę Twoją
Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie
Przez Zesłanie Ducha Świętego
Przez Twoje przyjście w chwale

Kiedy w wezwaniach jest wzmianka o Krzyżu, można się przeżegnać.

Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu, wybaw mnie mocą Krzyża + i zmiłuj się nade mną.
Przez znak Krzyża + świętego wybaw nas, Boże nasz, od naszych nieprzyjaciół.
Przez Twój Krzyż + zbaw nas, Chryste Odkupicielu,
który umierając, pokonałeś naszą śmierć,
a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.
Twój Krzyż + wielbimy, o Panie,
wspominamy Twoją chwalebną Mękę.
Zmiłuj się nam nami, któryś za nas cierpiał rany.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie, bo przez swój Krzyż + świat odkupiłeś.
Wielbimy Krzyż + Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

 Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.