O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia,
– napoju życia z Nieba dla nas dany! – O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, – Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, – abyś nas wszystkich życiem napawała, – abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, – Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, – gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, – cześć Tobie niesiemy, dzięki wiekuiste – z Aniołami ze Świętymi.

Drogocenna Krwi Jezusa!
Ty byłaś Okupem za grzechy ludzkości, jesteś Napojem Zbawienia i Kąpielą oczyszczenia dla naszych dusz. Bezustannie wstawiasz się za ludźmi u Tronu Najwyższego Zmiłowania. Adorujemy Cię pokornie. Na ile nas stać, pragniemy wynagradzać za obelgi, którymi obrażają Cię ludzie, a zwłaszcza ci, którzy odważają się bluźnić przeciw Tobie. Któż nie chciałby uwielbiać Tej Krwi? Przecież jest Ona nieskończenie kosztowna. Któż nie chciałby kochać Jezusa, który tę Krew przelał? Cóż by się z nami stało, gdybyśmy nie byli tą Krwią odkupieni? Kto sprawił, że Ta Krew wypłynęła z żył naszego Pana aż do ostatniej kropli? Sprawiła to Miłość. Tak, ta Miłość jest bezgraniczna. Ona daje nam balsam Zbawienia. Jest to drogocenny balsam. Wytrysnął On z nigdy nie wysychającego Źródła Miłości. Spraw, by Cię uwielbiały i wychwalały wszystkie serca i wszystkie języki. Dzięki Ci teraz i po wszystkie wieki. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.