Crystus umiera na krzyżu

Obraz Przemienienia PańskiegoW uroczystość Przemienienia Twojego, Zbawicielu Chryste Jezu! Błagam Cię w upokorzeniu, błagam przed obrazem, który szczególniejszymi łaskami obdarować raczyłeś; błagam na miejscu, na którym liczni sprawiedliwi opieki miłosierdzia i pomocy Twojej doznali, którą uradowani wśród uwielbień z pociechą wracali do domów swoich. Ach Panie! wejrzyjże i na mnie litościwym okiem Twoim, przemień mnie z grzesznika na sprawiedliwego, zmień, serce moje oziębłe, gnuśne na pałające miłością Twoją! Wzbudź we mnie zamiłowanie przykazań Twoich; przemień mnie na osobę cierpliwą, łagodną, przebaczającą, cnotliwą, pracowitą, na osobę z gruntu serca pobożną! Ach Boże! sprawże to, abym zupełnie dobry wrócił do domu, iżby wszyscy spoglądając na moją przemianę, na porzucenie wad moich i poprawę życia mojego, jako skutek łaski i miłosierdzia Twego, uwielbiali święte Imię Twoje! Lecz, gdy Cię błagam o Boże! o poprawę, o życie świątobliwe, przyjmijże łaskawie i prośbę o moje potrzeby doczesne; ulżyjże mi, o Panie, w moich cierpieniach, uśmierz bóle choroby mojej, wyjaw moją niewinność, przemień serca zagniewanych na mnie osób. Błagam Cię o te łaski przez mękę i śmierć Twoją, przez przyczynę i zasługi wybranych Twoich, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha ś. na wieki wieków. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.