Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, który przez swoją Świętą Krew na krzyżu przyniósł nam zbawienie. Módlmy się do Niego i wołajmy: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, Ty przez swoją śmierć przyniosłeś światu światłość,
– wypędź z naszych serc wszelką ciemność.

Przez Twoją Przenajdroższą Krew oczyść nas z naszych grzechów
– i zgładź wszystkie nasze winy.

Czuwaj nad naszymi myślami, słowami i czynami,
– abyśmy podobali się Tobie.

Zbaw nas przez swój krzyż i zmartwychwstanie,
– obdarz nas w bólu i cierpieniu pociechą Twojego Ducha.

Zmiłuj się nad naszymi zmarłymi,
– niech osiągną zbawienie dzięki zasługom Twojej Krwi.

Bo Ty przez swoją śmierć pokonałeś śmierć. Niech Twoja Święta Krew będzie błogosławiona i uwielbiona na wieki. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.