Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco.
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie,
Wlej ducha swego do serca mego,
Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie,

Odpuść nam złości, dla Twej litości,
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny,
Daj dar miłości i pobożności,
Szczęść państwu temu, jako swojemu,

Strzeż w nim żyjących, broń konających,
Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie.

K. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
W. Chwalebny i sławny, i wywyższony na wieki.
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który z szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i
prośby proszących więcej dajesz, wylej, prosimy Cię, na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam
wszystko, co sumienie obciąża, i przydaj, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.