Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.” (Rdz 3,15)

Takie proroctwo zawarte jest w Piśmie Świętym. Patrząc przez pryzmat tysiącleci nie można mieć żadnych wątpliwości – tą, która pokona szatana jest Przenajświętsza Maryja Panna. To Ona, numer jeden na celowniku przeciwników Kościoła, najskromniejsza ze wszystkich stworzeń ludzkich a zarazem wśród nich największa.

Niewiele dowiemy się o życiu Matki Bożej z kart Biblii ale cały czas czujemy jej obecność w działaniu Jezusa Chrystusa. To Ona jest Jego Matką, to Ona towarzyszyła mu w drodze do odkupienia ludzkości a ostatecznie musiała przeżyć śmierć swego syna. Już to ostatnie wydarzenie – patrzenie na cierpienie, na biczowanie, na krzyżowanie i śmierć jest w samym tylko wyobrażeniu straszliwym przeżyciem. Spróbuj drogi czytelniku przymknąć na chwilę oczy i wyobrazić sobie tę straszną kaźń duszy, gdy dziecko twe jedyne zostaje wydane na śmierć, którą musisz oglądać. Ale Bóg w swym planie stworzenia przewidział dla Niej wielką rolę w historii świata. Zastanówmy się – skoro apostołowie Chrystusa zostali wywyższeni i zasiadają przy jego tronie, skoro prorocy tacy jak Eliasz i Mojżesz obcują z Bogiem to jakże Matka Syna Bożego, którego wydała na świat i któremu na świecie cały czas towarzyszyła nie miałaby zostać wywyższona ponad wszystko?

Liczne łaski od Niej płynące, objawienia, prośby o nawrócenie i to przedziwne uczucie Jej współistnienia z nami są przejawem tego, co zapewne nastąpi bo musi nastąpić. W tym miejscu zwróćmy uwagę na przytoczone na wstępie słowa mówiące o potomstwu – ci, którzy pozostają wiernie przy Maryi są jej potomstwem. Tym samym są zobligowani do walki z szatanem. Przez grzechy i słabość część wierzących odchodzi od Matki Bożej. Odrzucają ją lub obojętnieją w swej wierności i ufności. Ci są zmiażdżoną piętą. Ale pozostali, którzy nie upadną, nie pójdą z prądem świata, nie oprą swych pragnień na tandetnych błyskotkach otaczającej ich codzienności, nie dadzą się zwieść – ci zmiażdżą głowę szatana.

Bardzo cennym darem od Boga jest czas. To on daje nam szansę wyboru w każdym momencie naszego życia. Nawet, jeśli dzisiaj stoisz po stronie miraży świata, zawsze możesz podjąć decyzję by paść na kolana, przemyśleć raz jeszcze swoje priorytety, szczerze wyznać swe grzechy w sakramencie pokuty a później przyjąć Ciało Chrystusa. I wtedy poczujesz jak to jest być po właściwej stronie, wtedy poczujesz, że „ciągłym wojowaniem jest życie człowieka na ziemi”. Pamiętaj – tylko zdrowie ryby potrafią płynąć pod prąd.

Poniżej dwa wykłady / kazania doskonale ukazujące rolę Matki Bożej w zbawieniu świata.


 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.