Obserwując liczne przykłady tego co dzieje się w mediach nie trudno zauważyć jak wiele spraw obraca się wokół seksualności. Obrazy uderzające nagością, farmakologia ukierunkowana na podtrzymanie wysokiej sprawności seksualnej, programy publicystyczne omawiające kwestie płciowości i wszechobecne środowiska LGBT sprawiające wrażenie, że osoby o odmiennej płciowości są wszędzie a tylko nieliczni i zaściankowi ludzie nie potrafią tolerować przemian społecznych, za którymi stoi wolności i wolna miłość. Dlaczego tak wiele wokół tego wszystkiego szumu? Dlaczego nawet Watykan zaczyna kojarzyć się z kwestiami do tej pory nie podnoszonymi a dotyczącymi właśnie seksualności człowieka?

No cóż, nie jest zapewne odkrywczym fakt, iż seksualność to bardzo słaby punkt człowieka. W niej bowiem łatwo jest manipulować granicą dobra i zła. Seksualność mocno wiąże się z miłością i jako taka jej powinna służyć, powinna być podporządkowana miłości i z niej wynikać. Miłość natomiast jest najważniejszą spośród cnót. Są tym samym wokół nas ludzie, którzy starają się przeinaczyć miłość. Użyć jej, a właściwie samego tylko słowa „miłość” do manipulacji naszymi sumieniami. Posłużyć się owym manipulowaniem granicą, ukazując to co do tej pory było złe jako dobre. Sodomia jest jednym z przykładów. Słyszymy bowiem pytania – skoro dwoje ludzi się kocha to gdzie tutaj zło? Nawet jeżeli są tej samej płci to przecież jest między nimi miłość … Jeżeli dwoje ludzi żyje w nieformalnym związku i bardzo się kochają to gdzie tutaj grzech? – przecież pomiędzy nimi jest miłość. Jeżeli sięgasz po pornografię to gdzie tutaj grzech? – przecież to obrazy miłości, dużo lepsze niż filmy o wojnie, gdzie pokazany obraz cierpienia jest zbyt okrutny dla ludzkich oczu. Jeżeli nie chcesz przyjmować uchodźców to gdzie twoja miłość katoliku? Nie patrz na muzułmanów poprzez pryzmat religii ale bądź biblijnym samarytaninem i przygarnij ich pod swój dach.

Przykłady można mnożyć i niestety w tej tematyce jest ich bardzo dużo. Manipulacja miłością to niezwykle chytry sposób na zburzenie w człowieku określonych postaw, na których oparte są inne wartości takie jak  wiara, moralność, patriotyzm, tradycja. Zachwianie definicją miłości burzy zbudowane w ludziach fundamenty określonych przekonań i powoduje, że zaczynamy być „tolerancyjni”. Piszę w cudzysłowiu, ponieważ owa tolerancja to dzisiaj nic innego jako obojętność, wycofanie, brak argumentów i poddanie się nurtowi, który niestety nie prowadzi ku dobremu.

Aby być sobą i przeciwstawić się owej fali deformującej miłość, należy obnażyć przed sobą jej prawdziwe oblicze. Należy ową miłość, którą podsuwają nam media zderzyć z definicją prawdziwej Miłość pisanej przez duże „M”. Jeżeli to co widzimy wypełnia do cna tę definicję jest zapewne Miłością. Jakaż to definicja? Oto ona, dana nam na tacy w Słowie Bożym w 1 Liście do Koryntian:

„4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.”

To co dostajemy dzisiaj na medialnej tacy to pycha, poklask, bezwstyd, gniew, niestabilność, kłamstwo, pośpiech, fizyczność. Nic z tego nie pasuje do definicji. Pamiętaj drogi czytelniku, że szatan jest inteligentny i uderza w najczulszy punkt. Jak powiedział św. Ojciec Pio „Szatan ma tylko jedną bramę, aby wejść do naszej duszy: wolę. Bramy ukryte nie istnieją. Nie ma żadnego grzechu, jeśli nie został on popełniony za zgodą woli. Skoro w grę nie wchodzi wola, to nie jest to grzech, a tylko słabość ludzka”. Niezależnie zatem od podsuwanej nam komercyjnej miłości pamiętajmy, że wybór zawsze stoi po naszej stronie. Albo przyjmiemy to co daje nam świat, albo zaufamy Bogu i Jego definicji Miłości.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.