Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Matko Słowa Bożego, módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Matko Łaski Bożej
Matko wzajemnego przebaczenia
Matko Kościoła
Matko nadziei
Matko wolności
Matko hutników
Matko rolników
Matko wszystkich ludzi pracy
Matko pielgrzymów i wygnańców
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Przewodniczko w ciemnościach
Obrono upokorzonych
Siło słabych
Odwago cierpiących
Piekarska Pani – cudami słynąca
Piekarska Pani – oparcie ludu śląskiego
Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą i naszą
Piekarska Pani – umacniająca trwałość naszych rodzin
Opiekunko inwalidów
Opiekunko więźniów
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka
Święta Maryjo
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, Prosimy Cię Matko
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą
Weź w opiekę nas i nasze rodziny
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.