Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szka­plerza świętego!
Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą – szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, na­dzieję i miłość.
Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.